Ayat-ayat Al-Qur’an tentang musyawarah dan konsep musyawarah dalam islam

Ayat-ayat Al-Qur’an tentang musyawarah dan konsep musyawarah dalam islam

Ayat-ayat Al-Qur’an tentang musyawarah dan konsep musyawarah dalam islam

Ayat-ayat Al-Qur’an tentang musyawarah dan konsep musyawarah dalam islam
Ayat-ayat Al-Qur’an tentang musyawarah dan konsep musyawarah dalam islam

Menurut bahasa syura memilih dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu atau mengabil sesuatu.

Sedangkan secara istilah adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antra peserta syura, ibnu al-arabi al maliki mendifinisakannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluakan pendapat yang dimiliki.

Sedangkan difinisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontoporer diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.

Lalu bagaimanakah konsep musyawarah dalam islam? Untuk mengetahuinya simaklah uraian berikut ini.

Qur’an surah ali imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَا وِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِيْنَ

“Maka di sebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya.”

Bermusyawarah untuk menentukan urusan dan perselisihan

Setiap orang dalam hidup ini pasti pernah mengalami masalah. Maka dalam hal ini islam memberikan solusi yakni dengan bermusyawarah orang yang terbiasa bermusyawarah akan mampu mencari permasalahan dan penyelesaian masalah dengan baik.

Pada saat musyawarah kita di anjurkan untuk berhati lembut dan berjiwa pemaaf sebagimana yang telah dijelaskan allah dalam suruah ali imaran 159.

kandungan surah ali imran ayat 159

Kandungan dalam surah ali imran ayat 159 adalah :

Bersikap lemah lembut terhadap orang lain, sikap keras kepala dan berhati kasar akan membuat orang lain semakin menjauh
Menajadi jiwa yang pemaaf dan memohonkan ampun kepada allah untuk orang lain, memaafkan disini berarti bersikap lapang dada terhadap orang lain.
Bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Orang yang berhati lembut dan berjiwa pemaaf akan mudah untuk bermusyawarah dengan orang lain. Untuk menghasilkan keputusan yang baik dan di ridhai allah.swt, maka di dalam musyawarah harus kita kembangkan sikap-sikap berikut:
Berhati ikhlas untuk menyampakan pendapat
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Menghargai pendapat orang lain
Berkomitmen melaksanakan hasil musyawarah
Membulatkan tekad dan bertawakal kepada allah

perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah ali imran ayat 159

Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah ali imrah ayat 159 adalah :

Gemar berprilaku yang lemah lembut terhadap orang lain
Lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat
Memilki jiwa pemaaf yakni memaafkan kesalahan orang lain baik orang tersebut sudah meminta maaf maupun belum
Setelah hasil musyawarah diputuskan bersikap tawakal kepada allah.swt

Qur’an surah asy-syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

kandungan surah asy-syura ayat 38

Kandungan surah asy-syura ayat 38 antara lain:
Siap menerima seruan allah. Yakni dengan jalan takwa mejalankan perintah allah dan menjauhi larangannya
Mendirikan salat dengan benar dan khusyuk sebagaimana yang di ajarkan oleh nabi Muhammad saw
Senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan penyelesaian setiap persoalan yang terjadi.
Menafkahkan sebagian rezeki kepada orang – orang yang berhak menerima seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur’an maupun hadis

perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah asy-syurah ayat 38

Perilaku yang mencerminkan permahaman terhadap surah asy-syura ayat 38 adalah :
Menegakkan kalimat tauhid dengan cara mengabdi kepada allah
Mendirikan salat lima waktu denga khusuk dan tapat waktu
Mengutamakan musyawarah untuk memecahkan setiap persoalann yang di hadapi
Menafkahkan sebaian rezeki yang diterima ke jalan allah.swt

Nah, sekarang kamu sudah tahu bukan Ayat-ayat Al-Qur’an tentang musyawarah tentang konsep musyawarah dalam islam.

Bermusyawarah adalah salah satu contoh cara mencari mufakat yang telah di ajarkan nabi Muhammad, mau itu peserta dan panitia penyelenggara hendaknya saling menghargai agar mencapai tujuan bersama.

Sumber: https://www.catatanmoeslimah.com/2018/09/kumpulan-bacaan-sholawat-nabi-muhammad-saw.html