Konsep Dasar Perkembangan

Konsep Dasar Perkembangan

Manusia itu pasti mengalami perkembangan dan pertumbuhan, yang jadi masalah kemana perkembangan dan pertumbuhan mengarah, positif kah atau negative kah?. Perkembangan dan Pertumbuhan itu sama- sama memiliki arti berubah (bertambah atau berkurang), yang membedakannya yaitu dari enis perubahannya.

Perkembangan dalam arti biologi yaitu pematangan pada fungsi sel sel di tubuh manusia, dalam dunia psikologi berarti perubahan yang dapat mencerminkan sifat sifat yang dimiliki, sedangkan pertumbuhan dalam arti biologi yaitu berubah nya ukuran (kuantitatif) seperti  tinggi , berat dsb, dalam psikologi yaitu perubahan ukuran badan dan fisik fisik lain.

Perkembangan adalah proses yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan (maturity) yang berlangsung secara sistematik (Lefrancois,1975), progresif (Witherington,1952, dan berkasinambungan (Hurlock, 1956) baik pada aspek maupun psikis. (Abin Syamsudin,1996).

Perkembangan adalah perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ jasmaniah, bukan organ jasmaniahnya itu sendiri (Muhibbin Syah, 1996).

Dalam perkembangan terdapat fase fase sebagai berikut:

 1. Permulaan kehidupan (konsepsi)
 2. Fase prenatal (dalam kandungan)
 3. Proses kelahiran(+ 0-9 bulan)
 4. Masa bayi/anak kecil (0-1 tahun)
 5. Masa kanak kanak (1-5 tahun)
 6. Masa anak-anak (5-12 tahun)
 7. Masa remaja (12-18 tahun)
 8. Masa dewasa awal (18-25tahun)
 9. Masa dewasa (25-45 tahun)
 10. Masa dewasa akhir (45-55)
 11. Masa akhir kehidupan (55 tahun keatas)

Prinsip-Prinsip perkembangan

 1. Adanya perubahan

ciri – ciri perubahan:

Ø perubahan ukuran

Ø Perubahan proporsi (perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak

Ø Hilangnya ciri lama (egosentrisme > prososial)

Ø Mendapatkan ciri baru

 1. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya.
 2. Perkembangan merpakan hasil proses kematangan dan belajar.

Perkembangan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan yang secara potensi sudah ada pada individu yang dibawa dari keturunan. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh belajar.

4      Pola perkembangan dapat diramalkan

Chepalocaudal > perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki yang berarti perkembangan yang pertama tama terjadi dari kepala hingga kaki.

Proximodistal > perkembangan dari yang dekat ke jauh. Contoh kemampuan jari jemari anak yang terlebih dahulu didahului oleh keterampilan lengan.

5      Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan

6      Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan

7      Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial.

 

sumber :

Review Aplikasi Kinemaster Pro Terbaru 2020 (+Link Download)