PERBEDAAN MALAIKAT, MANUSIA dan JIN

PERBEDAAN MALAIKAT, MANUSIA dan JIN

PERBEDAAN MALAIKAT, MANUSIA dan JIN

PERBEDAAN MALAIKAT, MANUSIA dan JIN
PERBEDAAN MALAIKAT, MANUSIA dan JIN

MALAIKAT:

 1. 1. Diciptakan dari cahaya
 2. 2. Wujudnya gaib, tidak tampak oleh indra manusia
 3. 3. Selalu taat dan patuh kepada Allah
 4. 4. Tidak mempunyai nafsu
 5. 5. Bertempat di langit dan dapat turun ke bumi dengan kehendak Allah
 6. 6. Tidak akan mencelakakan manusia selama manusia berbuat kebajikan

MANUSIA:

 • 1. Diciptakan dari tanah
 • 2. Wujud aslinya dapat dilihat dan diraba
 • 3. Ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada Allah
 • 4. Mempunyai kehendak / nafsu
 • 5. Bertempat / hidup di bumi

JIN / SETAN:

 1. 1. Diciptakan dari api
 2. 2. Jin ada yang beriman dan ada pula yang ingkar kepada Allah
 3. 3. Jin ada yang taat dan ada pula yang membangkan kepada perintah Allah
 4. 4. Memiliki hawa nafsu
 5. 5. Selalu berusaha menjerumuskan manusia